Giới thiệu

1. Giới thiệu tổng quát

Thị trấn Cái Nhum được thành lập trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 860/NQ-UBTVQH14, ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định 1051-QĐ/HU, ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Huyện ủy Mang Thít, về việc thành lập Đảng bộ thị trấn Cái Nhum trên cơ sở sáp nhập toàn bộ xã Chánh Hội vào thị trấn Cái Nhum có địa thế phía Đông giáp xã Chánh An- An Phước, phía Tây giáp xã Bình Phước, Nam giáp xã Tân An Hội và xã Tân Quới Trung huyện Vũng Liêm, Bắc giáp xã Nhơn Phú, diện tích tự nhiên 16,16 km2, với  188 tổ nhân dân tự quản, có 3.346 hộ với 10.863 nhân khẩu, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%, mật độ dân số trung bình 672 người/km2; về cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch đúng hướng, cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển đổi từng bước phù hợp với điều kiện kinh tế địa phương.  Đời sống tinh thần của nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng lên, cơ sở vật chất hạ tầng cơ bản đảm bảo; tình hình An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững;  các chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện kịp thời.

 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy

- Thị trấn Cái Nhum (hiện trạng) số lượng cán bộ, công chức 36 người; (trong đó, cán bộ: 10 người, 1 công an chính quy, công chức 11 người, người hoạt động không chuyên trách 14 người và 18 người hoạt động không chuyên trách ở 6 khóm).

Trong đó:

a) Các cơ quan Đảng: Bí Thư; Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn.

b) Các cơ quan chính quyền:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân, 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 01 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

c) Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể: Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Chủ tịch Nông dân, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.

d/ Hoạt động không chuyên trách : 32 người (trong đó: 1 PCT hội ND, 01 PCT hội phụ nữ, 01 Phó bí thư Đoàn thanh niên, 01 PCT hội CCB,  02 PCT MTTQ, 01 CB VPĐU, 01 CBTG, 01 CBTC, 01 PCN UBKT, 02 PCHQS, 01 CB ĐTT, 01 CB ĐTVM và 18 người ở 6 khóm) 

3. Danh sách cán bộ, công chức

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ mail

Nguyễn Quốc Tuấn

BTĐU

02703930083

 

Đỗ Văn Lộng

PBT.TTĐU

02703930083

 

Trần Văn Hiệp

PBT.CTUBND

02703.935414

 

Đỗ Hồng Hiệp

PCT. HĐND

02703.935414

 

Lê Thanh Bình

PCT. UBND

02703.935414

 

Nguyễn Như Hải

PCT.UBND

02703.935414

 

Dương Văn Truyền

CT.UBMTTQVN

02703.930083

 

Hồ Văn Hai

CT.HCCB

02703.930083

 

Nguyễn Văn Liêm

CT.HND

02703.930083

 

Trần Thị Kim Khuyên

CT.HPN

02703.930083

 

Lê Thị Thanh Tiền

BT.ĐTN

02703.930083

 

Lê Hữu Thọ

Trưởng CA

02703.933339

 

Lê Châu Phong Dũ

CHT.BCHQS

02703.935414

 

Nguyễn Phước Dược

CC.VH-XH

02703.935414

 

Phạm Văn Công

CC.VH-XH

02703.935414

 

Phạm Minh Điền

CC.ĐCXDĐT&MT

02703.935414

 

Nguyễn Văn Chanh

CC.VP-TK

02703.935414

 

Trần Văn Mười

CC.TP-HT

02703.935414

 

Nguyễn Thanh Thảo

CC.VP-TK

02703.935414

 

Lê Vĩnh Phúc

CC.VP-TK

02703.935414

 

Lê Kim Tuyến

CC.ĐCXDĐT&MT

02703.935414

 

Phạm Phong Phú

CC.TCKT

02703.935414

 

 

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang