ipv6 ready

Thông tin liên hệ

Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Nhum.
Địa chỉ: khóm 5, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.
Số điện thoại: 0270.3935414
Địa chỉ mail: ubttcainhum.hmt@vinhlong.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang